ISO-22000 Gida Güvenligi Yönetim Sistemi

#

TS-EN-ISO 22000 Belgeli tesisimizde çevre sorumluluğu bilinci ile Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Mevcut atıklarınızı ayrıştırmada ve su,elektrik gibi doğal enerji kaynaklarımızın tasarruflu kullanımında, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak adına desteğinizi bekliyoruz.


İşletme yönetimimizin Çevre ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulaması doğrultusunda belirlemiş olduğu 5 adet politika aşağıdadır:

  • Doğal kaynakların çevre sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamak.
  • Kaynak tüketiminden doğacak her türlü atıkların minimum seviyeye indirilmesi kaynağında ayrıştırılması ve tehlikelilerin çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.
  • İlgili yasa ve yönetmeliklere, Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek
  • Çalışanlarımıza, misafirlerimize, tur operatörlerimize, tedarikçilerimize ve topluma çevre bilincinin aşılanmasına katkıda bulunmak.
  • Politikamızı yaşam tarzı haline getirmek, hayatımızın her alanına yayılması için uygulamalarımızın sürekliliğini sağlamak ve kamuoyu incelemesine açık tutmak.